Algemene handels- en leveringsvoorwaarden

 • Offertes van Bekkers RVS zijn altijd vrijblijvend, gebaseerd op de bestaande marktsituatie en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Offertes worden altijd samengesteld op basis van de door aanvrager verstrekte gegevens.
 • Bekkers RVS aanvaart geen aansprakelijkheid als de verstrekte gegevens achteraf onjuist blijken te zijn.
 • De verzendkosten worden – indien nodig – apart vermeld en in rekening gebracht.
 • De prijzen van Bekkers RVS zijn inclusief BTW.
 • Bestellingen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden gedaan, zodat vergissingen worden voorkomen.
 • De door Bekkers RVS geleverde goederen blijven haar eigendom tot dat volledige betaling van cliënt voor die levering is ontvangen.
 • Levertijden voor bestellingen worden vooraf met cliënt afgesproken.
 • Bekkers RVS zal alles in het werk stellen om orders van cliënten volledig te leveren maar houdt zich het recht voor – in overleg met cliënt de aankooporder aan te passen voor het geval één of meerdere items van de bestelling niet (meer) leverbaar is/zijn.
 • De producten die – door welke omstandigheid dan ook – niet meer geleverd kunnen worden, worden op de bestelling in mindering gebracht, zowel terzake het aankoopbedrag als terzake de verzendkosten.
 • Cliënt(e) is verplicht bij aankomst de inhoud en kwaliteit van de zending te controleren en eventuele manco’s of gebreken op de vrachtbrief c.q. pakbon aan te tekenen, in gebreke waarvan manco-meldingen achteraf niet worden geaccepteerd.
 • Cliënt dient tevens binnen 24 uur na aankomst van de zending per e-mail bij Bekkers RVS te reclameren inzake voornoemde manco’s en/of gebreken.
 • Gebreken die op een later tijdstip alsnog worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door cliënt bij aflevering konden worden vastgesteld, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt.

Verzending en betaling

 • Bekkers RVS levert alle zendingen na voorafbetaling of de betaling dient bij aflevering te geschieden.
 • De administratie van Bekkers RVS is maatgevend ten aanzien van de bestellingen, leveringen en betalingen, tenzij door cliënt het tegendeel wordt aangetoond.
 • Door plaatsing van een order bij Bekkers RVS aanvaardt cliënt(e) onze algemene handels- en verkoopvoorwaarden als onderdeel van de overeenkomst tussen koper en verkoper.
 • Ter zake van bestellingen en andere overeenkomsten tussen Bekkers RVS en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Bekkers RVS en haar cliënten vallen onder de jurisdictie van de bevoegde kantonrechter van het kantongerecht te Breda.

Indien één of meerdere van bovenstaande artikelen in strijd mocht zijn met bestaande wetgeving dan zal dat de rechtsgeldigheid van de overige art …

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Bekkers RVS is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van RVS maatwerk

Wij maken hoogwaardige kwalitatieve producten van roest vast staal met een korte levertijd.
Hierbij richten wij ons op uitstraling, duurzaamheid, functionaliteit en de kwaliteit van de producten.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Vraag nu vrijblijvend informatie of een offerte aan.